Metoda pracy

 

Czym jest terapia i jakie jej formy stosuję?

Podejście psychoanalityczne polega na analizie problemów emocjonalnych i poszukiwaniu ich przyczyn w przeszłych doświadczeniach. Analiza dotyczy świadomych przeżyć, fantazji, snów, polega także na docieraniu do nieświadomych mechanizmów funkcjonowania psychiki, motywów działania oraz wewnętrznych konfliktów. Terapia pozwala na poznanie siebie, swoich potrzeb, lęków, słabych i mocnych stron i pomaga w lepszym funkcjonowaniu psychicznym i społecznym Stosowana przeze mnie metoda zakłada długoterminowy proces, spotkania odbywają się w stałych terminach i o stałych porach dnia.

Prowadzę terapię w następujących formach:
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoterapia małżeńska
  • psychoterapia rodzinna.